piątek, 14 czerwcaWiadomości które się liczą
Shadow

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU PRZEMYŚL NEWS I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

Niniejszy dokument (zwany dalej: „Polityką”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu Przemyśl News, w tym zasady wykorzystywania plików typu „cookies”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Informacje o Użytkowniku Serwisu Przemyśl News pozyskiwane są:
  1. za pośrednictwem formularzy wypełnionych przez Użytkownika,
  2. poprzez wykorzystywanie plików typu „cookies” – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
 2. Wszelkie określenia pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Serwisu Przemyśl News, chyba że z niniejszej Polityki wyraźnie wynika inaczej.

II. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Przemyśl News podanych przez Użytkowników Serwisu Przemyśl News za pośrednictwem strony Serwisu Rzeszów Info w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) jest Wisax Sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie, Krasne  538, 36-007 Krasne (Usługodawca).
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych może być niezbędne do świadczenia poszczególnych Usług za pośrednictwem Serwisu Przemyśl News.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Przemyśl News, w tym rozpatrywania reklamacji, a za zgodą Użytkownika także w celach i w zakresie wskazanym w treści zgody wyrażonej przez Użytkownika
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie i w zakresie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 5. Każda wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie, bez obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat z tego tytułu.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 7. Korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do Usługodawcy pisemnie na adres: Wisax Sp. z o.o Krasne  538, 36-007 Krasne, lub w formie elektronicznej  na adres biuro@wisax.pl.
 8. Usługodawca stosuje następuje środki zabezpieczające dane osobowe Użytkowników: konta posiadają hasła dostępu , logowanie poprzez zabezpieczenie protokołem SSL.
 9. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu Przemyśl News, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Przemyśl News, z wykorzystaniem pseudonimu.

III. PLIKI TYPU „COOKIES”

 1. Usługodawca informuje, że Serwis Przemyśl News wykorzystuje pliki tekstowe typu „cookies” i Usługodawca posiada dostęp do takich plików.
 2. Plikami typu „cookies” (zwanymi dalej: „Cookies”) są plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu Przemyśl News, które są pobierane przy każdorazowym wyświetleniu strony Serwisu Przemyśl News. Cookies co do zasady składają się z pliki tymczasowe po stronie klienta i zawierają informacje umożliwiające weryfikacje użytkownika po zalogowaniu się do portalu przemysl-news.pl .
 3. Serwis Przemyśl News wykorzystuje następujące rodzaje Cookies:
 4. Serwis Przemyśl News wykorzystuje Cookies w celach:
 5. Cookies wykorzystywane za pośrednictwem Serwisu Przemyśl News nie gromadzą danych osobowych ani w żaden inny sposób nie ingerują w system informatyczny Użytkownika, w tym zainstalowane oprogramowanie i mogą być w każdym czasie usunięte.
 6. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie określenia warunków przechowywania lub dostępu do Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia dotyczące zapisywania Cookies, w szczególności w ten sposób aby każdorazowo uzyskiwać informację o umieszczeniu Cookies, zablokować dostęp do Cookies lub je usunąć.
 7. Szczegółowe zasady określenia warunków przechowywania lub dostępu do Cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych, z których korzysta Użytkownik.
 8. Przeglądarki internetowe co do zasady domyślnie akceptują pliki cookies w urządzeniu końcowym.
 9. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.

IV. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SERWISU PRZEMYŚL NEWS

 1. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu Przemyśl News, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Przemyśl News, mogą być następujące:
  1. oprogramowanie typu malware
  2. spam przez autoboty
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu Przemyśl News, w tym udostępnionych danych, Usługodawca zaleca stosowanie aktualnego i legalnego oprogramowania antywirusowego.

V. POLITYKA RODO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych gromadzonych na etapie rejestracji w systemie jest WISAX Sp. z o. o., zwany dalej: “Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres zarejestrowania firmy: WISAX Sp. z o. o. Krasne  538 , 36-007 Krasne; adres mailowy: biuro@wisax.pl lub telefonując pod numer: 503 086 947
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: “Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
 6. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się: obsługą serwera w zakresie nie-zbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oraz do biura rachunkowego.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za pośrednictwem Serwisu Przemyśl News możliwe jest przekierowanie na strony internetowe podmiotów trzecich, a takie strony mogą posiadać własne polityki prywatności, w tym polityki dotyczące wykorzystywania plików typu „cookies”, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać.
 2. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszej Polityki można kierować do Usługodawcy poprzez pocztę elektroniczną na adres

Opublikowano 01.08.2019